Hovedpunktene i campusplanen

Arbeidet med campusplanen fortsetter, og denne uken skal hovedpunktene i planen behandles av Rektors ledergruppe (RLG), Universitetsadministrasjonens ledergruppe (UAL)  og med arbeidstakerorganisasjonene i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet (IDF). Det skjer etter at enhetene har sikret kvaliteten på planen. Rektor vil følge arbeidet med Campusplanen tett i innspurten.

I denne lenken finner du en del av presentasjonen som blir gjennomgått på møtene i RLG, UAL og IDF.

Published 21. mars 2018 - 13:33 - Updated 21. mars 2018 - 13:35