Campusplanen kvalitetssikres

Parallelt med kvalitetssikringen er det gjennomført konsekvensanalyser for prosjektene «Tun og Tårn», «Plantevitenskapsmiljøene» og kapittel 6 Handlingsplanen i campusplanen.

Analysene har fokus på mulig risiko knyttet til de foreslåtte prosjektene. Så langt ser det ut til at tiltakene fram til 2023, kan gjennomføres som planlagt innenfor gitte rammer. Rapportene vil bli lagt ut på nettet i løpet av kort tid.

I denne lenken finner du tidsplanen (pdf) for arbeidet med campusplanen.

Published 7. mars 2018 - 12:49 - Updated 7. mars 2018 - 12:49