Revidert campusplan

Denne uka får fakultetene og universitetsadministrasjonen et revidert utkast til campusplan. Enhetene skal gjennomgå planen og kvalitetssikre innholdet. Det skjer i perioden 26. februar til 12.mars 2018.

Du finner lenke til alle relevante dokumenter nederst i saken, inkludert revidert campusplan.

Involvering av ansatte
Enhetene er selv ansvarlige for å involvere de ansatte. Det er viktig at den reviderte planen blir grundig behandlet ved hvert fakultet og i universitetsadministrasjonen. Blant annet bør de ansatte får anledning til å sette seg inn i dokumentet og å gi sine innspill i egnede fora. I tillegg må utkastet til campusplan behandles i enhetenes IDF/ID (arbeidsgiver og arbeidstaker møte for informasjon, drøfting og evt forhandling).

I denne lenken finner du tidsplanen for arbeidet med campusplanen.
 
Kvalitetssikring og avklaringer
Formålet med  brukermedvirkning er å kvalitetssikre og avklare innholdet med fakulteter og universitetsadministrasjonen. Denne prosessen omfatter også vernetjenesten og Studenttinget. Den reviderte campusplanen inkluderer også et nytt kapittel hvor tiltak på kort sikt listes opp (kapittel 6 "Handlingsplan").

Studenttinget og Studentsamfunnet, Vitenparken, SiÅs, NOFIMA, NIBIO, VI og Ås kommune vil få utkastet til orientering.

Published 27. February 2018 - 10:29 - Updated 27. February 2018 - 11:20