Finpusser Campusplanen

Fra den 26. februar har alle anledning til å komme med innspill til den oppdaterte planen (brukermedvirkning). Innspillene skal gå i linja. Mer informasjon kommer om brukermedvirkningen kommer senere.

Campusplanen skal være førende for utviklingen av campus på kort, mellomlang og lang sikt.

Høringsuttalelser og handlingsplan
Campusplanen var på høring i 2017, og i oppsummeringen av høringsinnspillene går det fram hvordan innspillene er vurdert. Med campusplanen følger en egen handlingsplan (kapittel 6 i campusplanen). Handlingsplanen inneholder forslag til konkrete tiltak på kort sikt og omfatter konsekvensanalyser og forslag til finansiering og framdrift. For å tilpasse tiltakene universitetets behov og rådende økonomiske rammer vil handlingsplanen være gjenstand for regelmessige rulleringer.

Behandling før brukermedvirkning starter
I sin behandling av planen i midten av februar la IDF (der arbeidsgiver – arbeidstakerorganisasjoner møtes for å drøfte, informere og forhandle) vekt på å sikre den kommende brukermedvirkningen. Saken behandles i UAL (universitetsadministrasjonens ledergruppe) og RLG (rektors ledergruppe) før det åpnes for innspill fra ansatte. Disse innspillene må gå i linja.

I denne lenken finner du tidslinjen for campusplanen.

Published 21. February 2018 - 14:06 - Updated 21. February 2018 - 14:12