Styret orienteres om campusplanen

Førende for campusplanen er kravene om 10 % arealkutt, og alle tiltak på kort sikt må gjennomføres innenfor en totalramme på 100 millioner kroner.

Tårn og Tun
Den økonomiske rammen setter klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Arbeidsgruppen Tårn og Tun har konkluderte med at det ikke var mulig å bruke Tårn til hele eller deler av LANDSAM, da dette krever en totalrenovering som overstiger rammen på 50 millioner. Gruppen har hatt hjelp av arkitektfirma for å undersøke ulike forslag til løsning.

Rektor foreslår derfor å samle LANDSAM i KA-bygget (med nytt tilbygg), Planteskolen, Tivoli, Parkgården, deler av Økonomibygningen, Tårn og Ur.

Du kan lese rapporten fra arbeidsgruppen Tårn og Tun i denne lenken. 17/03775-12 Forslag til hvordan bedre samlokalisering av landskapsplanleggingsmiljøene

Plantefagmiljøene

Arbeidsgruppen for plantefagmiljøene har konkludert med at det er mulig og ønskelig å samle disse i tilknytning til SKPs anlegg ved Kirkeveien. Det er utarbeidet en skisse med flere trinn som viser et kontorbygg som første trinn. Bygget er kostnadsberegnet og ligger innenfor rammen på 50 millioner kroner og rektor foreslår å gå videre med dette prosjektet.

Plasseringen av kontorbygget blir ikke avgjort før grunnforholdene er undersøkt, noe som vil skje i neste fase. For SKP er det viktig alle funksjoner ivaretas og at de har tilstrekkelig areal i hele byggeperioden. Det er benyttet arkitektfirma for å beregne og tegne ulike alternativ.

Du kan lese hele rapporten fra plantefagmiljøene i denne lenken.
17/04448-4 Oversendelse av arbeidsgruppens forslag til bedre samlokalisering av plantefag miljøet

Campusplanprosessen våren 2018
Mer om arbeidet med campusplanen fram til styrebehandling og vedtak i april 2018 finner du i denne lenken.

Tidligere styrevedtak om campusplanen
Etter vedtak i styremøtet i juni 2017 er det arbeidet videre med alternativ A i høringsforslaget til campusplan. Campusplanen med de ulike alternativene finner du i denne lenken.
I november 2017 ble det avholdt et styreseminar om campusplanen. Til dette seminaret ble det utarbeidet et notat om campusplanarbeidet. Notatet i bearbeidet versjon kan du finne i denne lenken.

Published 31. januar 2018 - 15:38 - Updated 31. januar 2018 - 15:43