Prosess for campusplanen 2018

RLG og UAL skal i perioden 26. februar - 12. mars 2018 skal bidra i den siste del av arbeidet med Campusplanen. Materialet som sendes ut i forkant vil være nytt utkast til campusplan inkludert nytt kapittel 6 "Handlingsplan". Utkastet vil også inneholde en oversikt over hvordan høringssvar fra 2017 er ivaretatt.

Vernetjenesten og Studenttinget vil også få denne muligheten.

 

Published 24. januar 2018 - 13:36 - Updated 7. February 2018 - 14:37