Campusplanen, videre framdrift

Campusplanen skal også tas opp i prosjektstyret for Prosjekt campus. Det skjer 31. mai. Sakspapirene ligger i P360 og er samlet i ett dokument som du finner i denne lenken. Dokumentet heter 17/02298-6 Samlet innkalling til prosjektstyremøte nr.16 - 31.05.2017

Husk å snu pila ved "Filer(*)" i P360 for å se dokumentlista.

21 innspill
Det har kommet inn 21 høringsuttalelser til campusplanen.

– Inntrykket så langt er at mange uttalelser er godt gjennomarbeidet og inneholder konstruktive innspill som er nyttige i den videre prosessen, sier administrasjonsdirektør Siri Margrethe Løksa.

Prosessen fram mot styremøtet
Det skal legges fram en sak om campusplanen på styremøte den 15. juni. Det innebærer styresaken må være ferdig 2. juni.
– I første omgang kommer vi til å sortere innspillene i 10-15 kategorier. Høringsinnspillene er også viktige for å foreslå prosjekter og forslag til funksjoner som må konsekvensutredes, forklarer Løksa.

En første oversikt over høringsinnspill til campusplanen
I første omgang er innspillene sortert i følgende kategorier/temaer –

 • Større grad av strategisk tilnærming og kobling til NMBUs strategi
 • Tilrettelegging for framtidens undervisnings- og forskningsformer
 • Felles bruk av forsknings- og undervisningsinfrastruktur
 • Mer fokus på miljøaspekter og universell utforming
 • Mer fokus på tilrettelegging for innovasjon og næringsliv
 • Mer fokus på utforming og tilpassing av arbeidsplasser for ansatte og studenter
 • Tilrettelegging for framtidig vekst
 • Bruk av arealnormer, eksempler og hjelp til innføring av gode arealbruksløsninger
 • Muligheter for etablering av et felles akademisk ressurssenter
 • Mer fokus på campusaksen og liv langs denne
 • Lokalisering av hovedresepsjon med tilhørende funksjoner
 • Lokalisering av øverste ledelse, behov for representasjonslokaler
 • Campus som del av NMBUs omdømmestrategi

Høringsinnspillene er også viktige for å foreslå prosjekter og forslag til funksjoner som må konsekvensutrede videre.

Mange har tatt utgangspunkt i alternativ A
Den foreløpig gjennomgang av uttalelsene kan tyde på at man i første omgang kommer til å se nærmere på varianter av alternativ A. Styresaken i juni vil sannsynligvis inneholde forslag til hvilken retning det videre arbeidet med campusplanen skal fortsette i.


Tidsplan
Dato
10/11. mai         Høringsfrist
12. mai              Oppstartsmøte gjennomgang av høringsinnspill
11. – 15. mai     Lage statusnotat til IDF og RLG
15. mai             Sentralt IDF – første orientering
16. mai             Orientering om status for referansegruppen (RLG og hovedverneombudet)
15. mai. – 26. mai Bearbeide høringsinnspill og revidere campusplan for behandling i referansegruppen
24. mai             Ev. innspill fra styreforberedende møte
29. mai             Sentralt IDF – første behandling av saker til US
30. mai             Behandling av revidert utkast i referansegruppen (RLG og hovedverneombudet)
31. mai             Behandling i prosjektstyret
30. mai – 2. juni Utarbeide US-sak
2. juni              FERDIG US-SAK FOR UTSENDING
12. juni            Sentralt IDF – endelig behandling av saker som skal til universitetsstyret
16. juni            UNIVERSITETSSTYRESAK
September 2017 US-sak orientering av nytt US om NMBUs eiendommer, deres status og styrets ansvar
November 2017 Oreintering om arbeidet med Campusplan 2017 – 2020 – 2040


Disse har levert høringsuttalelser:
Universitetsadministrasjonen
Vitenparken
Jordskiftelaget
Studieutvalget
VET
Studieavdelingen
MINA
Forskningsutvalget
KBM
Forskning, innovasjon og ekstern finansiering avdelingen
Vernetjenesten
Læringsmiljøutvalget
LANDSAM
Studentdemokratiet
Tillitsvalgtapparatet Økonomiavd og IT-avd
REALTEK
Fagforeningene
Arbeidsmiljøutvalget
BIOVIT
SiÅs
HH

I denne lenken finner du alle uttalelsene samlet i ett dokument. Dokumentet er på 136 sider.

Saken er oppdatert 24. mai 2017.

Published 12. mai 2017 - 16:10 - Updated 29. januar 2018 - 13:26