Aktuelt

Jan Petter Stenberg

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Jan Petter Stenberg (52) er tilbudt og har takket ja til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU. Han er i dag leder for HR og organisasjonsutvikling i Forsvarsbygg.

Anne Cathrine Gjærde

Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde (54) er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK. Cecilie Rolstad Denby er konstituert dekan ved fakultetet ut året, og nestleder ved REALTEK Andreas Svarstad Flø vil være konstituert dekan fra nyttår og frem til Gjærde tiltrer stillingen i april.

Aktuelt

Ny økonomidirektør ved NMBU

Hans Christian Sundby (48) er tilbudt og har takket ja til stillingen som økonomidirektør ved NMBU.

Foreleser illustrasjon

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Det er ti søkere til stillingen som dekan ved REALTEK. 

Cecilie Rolstad Denby

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby har etter rektors ønske takket ja til å fungere i stillingen som dekan ved REALTEK.

Gro Ladegård

Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård (59) er tilsatt som dekan ved HH.

Lars Atle Holm tiltrer som ny administrasjonsdirektør i oktober 2017.

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Aktuelt

Nye prorektorer ved NMBU

Solve Sæbø er ansatt som prorektor for utdanning og Øystein Johnsen som prorektor for forskning ved NMBU.

Evaluering

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Formålet med en internevaluering er å kartlegge hva som fungerte bra og hvordan kunne vi håndtert ulike elementer av omorganiseringen på en bedre måte.

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen, videre framdrift

Arbeidet med å bearbeide alle innspillene til campusplanen er godt i gang. Under følger en første oversikt over innspillene.

Aktuelt

Nye dekaner

Det er nå tilsatt dekaner ved fem av fakultetene.  

Aktuelt

Innstillingsutvalg

Det er oppnevnt innstillingsutvalg for stillingene som administrasjonsdirektør og prorektorer.

Aktuelt

Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Det var 43 søkere til stillingen som administrasjonsdirektør, 21 kvinner og 22 menn. 

Ikon gruppe

Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Det er til sammen 12 søkere til de to prorektorstillingene, sju menn og fem kvinner.

Bildet viser tårnbygningen på NMBU

Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK

Det var sju søkere til stillingen som dekan ved HH og fire til samme stilling ved REALTEK.

Kari Kolstad er tilbudt stillingen som dekan ved Fakultet for biovitenskap.

Kari Kolstad er tilbudt dekanstillingen på BIOVIT

Kari Kolstad jobber i dag som forskningssjef i Nofima. Hun er nå tilbudt stillingen som dekan for BIOVIT. Kolstad har lang erfaring med forskning og ledelse.

Dronebilde campus Ås tidligere

Campusplanen sendt ut på høring

Med bakgrunn i US-sak 32/2017, vedtak 1. a. fra Universitetsstyret, ønsker rektor en tilbakemelding fra hele NMBUs organisasjon. Campusplanen er nå sendt ut til høring.

Aktuelt

Fire dekanar har fått tilbod

Vi gratulerer desse fire som har fått tilbod om stilling som dekanar dei neste fire åra:

Byggeplassen sett fra Verkstedbygningen (den kommende Fellesbygningen) januar 2017.

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Campus Adamstuen

Etterbruk av Adamstua

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å starte arbeidet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. 

Lupe og ark

Evaluering av omorganiseringsprosessen

Rektor vil i styremøte 15. mars legge frem forslag til prosess for evaluering av omorganiseringen. Rektor mener at en evaluering bør skje i to trinn, der prosessen og effekten av omorganiseringen evalueres hver for seg.