NMBU i endring

NMBU i endring

Byggeplassen i august 2016.
Campus Ås, NMBU. Studenter på vei til forelesning. Cirkus-bygninge Tivoli og Urbygningen

Finpusser Campusplanen

Campusplanen bearbeides videre på bakgrunn av signalene som ble gitt på styremøte i begynnelsen av februar og den pågående behandlingen i organisasjonen. Den oppdaterte planen presenteres i slutten av februar.

Forsiden av Campusplanen

Prosess for campusplanen 2018

Medvirkning og tidsplan for campusplanarbeidet i 2018 per 7. februar. Dette er forslaget som skal drøftes i IDF den 14. februar.

CAPS is located in the Tower Building.

Styret orienteres om campusplanen

På styremøtet den 1. februar blir styret orientert om arbeidet med campusplanen og resultatene fra arbeidsgruppene som har sett på mulige løsninger.

Jan Petter Stenberg

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Jan Petter Stenberg (52) er tilbudt og har takket ja til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU. Han er i dag leder for HR og organisasjonsutvikling i Forsvarsbygg.

Anne Cathrine Gjærde

Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde (54) er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK. Cecilie Rolstad Denby er konstituert dekan ved fakultetet ut året, og nestleder ved REALTEK Andreas Svarstad Flø vil være konstituert dekan fra nyttår og frem til Gjærde tiltrer stillingen i april.

NMBU i endring

På denne siden finner du informasjon om større endringsprosesser som pågår ved NMBU.

De tre store endringsprosessene er:

  • Fremtidens campus - campusplan og utvikling av campus Ås
  • Norges største byggeprosjekt - det nye store bygget som blant annet skal inneholde fasiliteter for veterinærmedisin
  • Omorgansiering ved NMBU

Kontaktinformasjon: