Landskapsarkitektur over og under vann

Livløs og full av avfall og plast. Hadde det vært slik på land hadde det vært sett på som en skandale, sier Elin Tanding Sørensen.

Fjæra og undervannslandskapet er ofte oversett i byplanleggingen, sier doktorgradsstipendiat Elin Tanding Sørensen.

Oppgjør med hyttedrømmen

Det norske hyttemarkedet er ikke bærekraftig. Det kan ikke fortsette slik, sier Rasmus Steffansen i sin doktorgradsavhandling. Han tar et kraftig oppgjør med dagens norske hyttedrøm og mener det bør innføres en nasjonal hytteplan for å begrense utviklingen.

Ville dyr i byen

Også i byer finnes det dyreliv. Biologisk mangfold. Bestander. Naturens kamper på liv og død.

Enkelte arter koloniserer, overlever og kan til og med trives i moderne bymiljø.

Reven, for eksempel er svært tilpasningsdyktig, sier forsker Richard Bischof.

– Norske byer tåler ikke store regnskyll

Det haster med å få på plass nye løsninger for å håndtere styrtregn i norske byer, mener forsker og landskapsarkitekt Anne-Karine Thoren Halvorsen.

Hovedstadens, og de fleste andre norske byers avløpssystem, har ikke kapasitet til å håndtere dagens ekstremnedbør.

Miljøvennlige bygg – trevirkets renessanse?

Opptatt av lukt, luft og miljøvennlighet? Bygg i tre! Trebygg gir godt inneklima og er et robust bygg med lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Materialbruken gir nye arbeidsplasser basert på skog og tre. Sist, men ikke minst, det reduserer CO2-utslippene.


Finnes grønn vekst?

Byene skal vokse, investeringene skal øke, forbruket skal opp - samtidig skal klimautslippene ned. Men, er idéen om den grønne veksten for god til å være sann? – Ved å innføre ambisiøs klimapolitikk kan det i prinsippet være mulig å få ned utslippene uten at den økonomiske veksten blir negativ, sier økonom Knut Einar Rosendahl.

Urbant landbruk –
mer enn bare mat

Å dyrke sin egen mat i byen har vist seg å være veldig populært.

NMBU tar trenden på alvor og forsker på smarte løsninger som knytter urbant landbruk sammen med vann- og avløp-systemer, avfallshåndtering og produksjon av energi.

Byens grønne tak passer ikke for fuglene

Fuglene har for få gjemmesteder på takene som skal være byens nye grønne lunger. De trenger flere trær og busker for å trives.

Norske gravlunder – ikke som andre gravlunder

Kirkegårder og gravlunder i Norge regnes inn i grøntareal-regnskapet - med rette. De er nemlig også til for, og brukes av, høyst levende mennesker.

Vann, mat og avløp i et kretsløp

Når vi vet at 20-40 % av vannforbruket i byer med fungerende kloakksystem brukes for å flushe toaletter, er det grunn til å spørre seg: Kan vi redusere vannforbruket til en tiendel uten å ofre komfort?