Materialteori

Materialteori

Nye avanserte materialer har en nøkkelrolle å spille på ferden mot et mer bærekraftig samfunn.

Materialteori

Forskningsgruppe ved fakultet for realfag og teknologi, NMBU.

Tildelt NFR-støtte i programmet Unge forskertalenter.

Gruppen forsker på: 

  • Ferroelektriske organiske materialer
  • Termoelektrisitet
  • Dispersjonskrefter i tetthetsfunksjonalteori 
  • Maskinlæring av materialegenskaper