Treteknologi

Vi driver med både grunnleggende og anvendt forskning på trevirkets kvaliteter og egenskaper. Vi jobber med trebaserte produkter og produksjonsprosesser, tømmerforsyning, produktenes lønnsomhet og virkets anvendelse. Vi jobber mot områder som påvirker lønnsomheten i norsk skogindustri. Bedre kunnskap om råvarer, industrielle produksjonsprosesser og markeder for skogprodukter kan bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i den norske skogsektoren. 

Published 25. september 2018 - 10:55 - Updated 11. mars 2019 - 13:40