Treteknologi

Vi driver med både grunnleggende og anvendt forskning på trevirkets kvaliteter og egenskaper. Vi jobber med trebaserte produkter og produksjonsprosesser, tømmerforsyning, produktenes lønnsomhet og virkets anvendelse. Vi jobber mot områder som påvirker lønnsomheten i norsk skogindustri. Bedre kunnskap om råvarer, industrielle produksjonsprosesser og markeder for skogprodukter kan bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i den norske skogsektoren. 

Eksempel på forskningsprosjekt: Tre og helse

Prosjektet skal dokumentere trematerialers helsefremmende effekter i bygg. Materialbruk påvirker innemiljøet, hvilket igjen påvirker menneskers helse. Tre som naturlig element og materiale har også blitt vist å kunne ha positive effekter på vår fysiske og mentale helse. Å dokumentere trematerialers helsefremmende effekter, og gjennom dette bidra til økt bruk av tre i offentlige og private bygg. Dette skal oppnås gjennom ny samhandling mellom regionale næringsaktører og bedrifter med ekspertise innen foredling og bruk av trematerialer, nasjonalt ledende forsknings- og kunnskapsinstitusjoner med spisskompetanse innenfor tre, trematerialer, design, arkitektur, og helseaktører som kommuner og helseforetak.

Published 25. september 2018 - 10:55 - Updated 17. oktober 2019 - 11:22