Utdanninger innen skog ved NMBU

  • Fra studiestart på skogfag
    Foto
    Who Dares

NMBU tilbyr hele løpet innenfor skogfaget: fra bachelor-, master- og til doktorgrad. Vi har lange tradisjoner for å undervise i skogfaget: det var en av de fem første utdanningene da den Høiere Landsbruksskole på Aas ble opprettet. 

Studieprogram

Les mer om studieprogrammene her: 

Lurer du på hva slags jobber du kan få etter at du er ferdig med en skogfaglig utdanning? Les intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her. Vi tilbyr også tittelen Forstkandidat, les mer om den her. 

Akademisk rettet? Fagmiljøet etterlyser flere norske forskere.

Published 25. september 2018 - 10:40 - Updated 1. oktober 2018 - 15:04