Planlegging

Vår forskning analyserer og syntetiserer kunnskap fra ulike fagområder som ressursregistrering, skogskjøtsel, skogproduksjon, skogøkonomi og flerbruk av skog. Inn under fagområdet hører også planleggingsteori, ressursøkonomi og internasjonale problemstillinger til. 

Hvert bestand kartlegges og beskrives. Det innebærer at treslagsfordeling, hogstklassefordeling, stående kubikkmasse, tilvekst, produksjonsevne og balansekvantum oppsummeres for en eller flere eiendommer, områder, regioner eller land. 

En ressursoversikt kan utvides med behandlingsforslag og bli til en driftsplan. Dette er en beskrivelse av hvilke driftstiltak som anbefales for å forvalte skogen på en best mulig måte.

Våre forskere:  

Published 30. september 2018 - 23:47 - Updated 19. February 2020 - 14:32