Økonomi

Skogøkonomi er en disiplin som studerer produksjon, distribusjon og forbruk av skogprodukter og tjenester. Den er beslutningstakerens verktøy som fokuserer på forholdet mellom mål og tilgjengelige midler. Skogøkonomi er med andre ord studien av valgene tilknyttet skogvern og forvaltning.

Tradisjonelt var skogøkonomien utelukkende opptatt av tømmerproduksjon. I dag har imidlertid omfanget utvidet seg til å ta hensyn til skogens flerfunksjonelle rolle, ikke bare som leverandør av økonomiske goder til samfunnet, men også miljømessige, sosiale og kulturelle goder.

Skogøkonomen vurderer verdien av de offentlige godene som skogbruket leverer, inkludert avbøtning av klimaendringer, bevaring av biologisk mangfold, vern av vannkvalitet, rekreasjon og landskapsverdi. Å sette en pengeverdi på disse offentlige godene er med på å gi et tydeligere bilde av det økonomiske bidraget som skogen gir samfunnet, i tillegg til å demonstrere skogbrukets kvaliteter sammenliknet med annen arealbruk.

Våre forskere:  

 

Published 25. september 2018 - 11:20 - Updated 19. February 2020 - 14:36