Skjøtsel

Vi forsker og underviser på alle de tiltakene som gjennomføres i skogen i løpet av et omløp, fra planting og helt frem til hogst. Dette inkluderer temaer som foryngelse, ungskogpleie, tynning, gjødsling og sluttavvirkning.

Gjennom skogbehandlingen kan vi påvirke skogens vekst og utvikling i ønsket retning. Målet er en behandlingsform som gir god økonomi og en optimal virkesproduksjon, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til skogens betydning for klima og miljø.

Våre fagfolk:  

Fagområder: skogskjøtsel og skogproduksjon

Published 4. september 2019 - 10:29 - Updated 20. February 2020 - 15:14