Økologi

Skogøkologien fokuserer på skogen som viktig levested for dyr og planter. Dette er et særs bredt fagområde. Her på NMBU er vi særlig opptatt av følgende tema: 

  • Hvordan prosesser over og under bakken henger sammen, og hvordan variasjoner innom og mellom arter innvirker på disse samspillene. 
  • Biodiversitet, mykorrhiza og karbonlagring.
  • Hvordan planter og sopp bidrar til å binde karbon i jord under ulike jordtyper. 
  • Sammensetning av soppsamfunn. 
  • Effekter av gjødsling på skogbunnen. 
  • Skoghistorie: Sammenhenger mellom tidligere tiders skogbruk og nåtidens skogegenskaper.
  • Skogbrannøkologi. 
  • Kjemisk økologi - altså planters kjemiske respons på omgivelsene rundt (lys, temperatur, næring, CO2 og beite).
  • Hvordan lys og temperatur sammen påvirker trærnes tilpasninger til overgangene mellom vekstsesonger (fenologi). 

For å se en oversikt over våre fagfolk på dette området, trykk på linken under.   

Relatert innhold
Fagpersoner innen skogøkologi

Fagpersoner innen skogøkologi

Her finner du en oversikt over våre forskere som arbeider med skogøkologi. 

Published 25. september 2018 - 11:06 - Updated 13. oktober 2020 - 9:53