Driftsteknikk

Hogst og transport av tømmer er en stor og krevende operasjon som krever store ressurser og riktig styring av dem. Vi forsker på og under viser om prinsipper og metoder for vegplanlegging under ulike terrengforhold.

Våre forskere:  

Published 17. oktober 2019 - 15:28 - Updated 19. February 2020 - 14:31