Skogbiologi

 • Liten sopp med synlig mycel.
  Foto
  Shutterstock (Image ID: 308900045)

Verdens skoger er hjemsted for 80% av klodens biologiske mangfold. I skogen foregår det mange spennende biologiske prosesser som vi forsker på. 

Biologi

Skogbiologien fokuserer på skogen som viktig levested for dyr og planter. Dette er et særs bredt fagområde. Her på NMBU er vi særlig opptatt av følgende tema: 

 • Hvordan prosesser over og under bakken henger sammen, og hvordan variasjoner innom og mellom arter innvirker på disse samspillene. 
 • Biodiversitet, mykorrhiza og karbonlagring.
 • Hvordan planter og sopp bidrar til å binde karbon i jord under ulike jordtyper. 
 • Sammensetning av soppsamfunn. 
 • Effekter av gjødsling på skogbunnen. 
 • Skoghistorie: Sammenhenger mellom tidligere tiders skogbruk og nåtidens skogegenskaper.
 • Skogbrannøkologi. 
 • Kjemisk økologi - altså planters kjemiske respons på omgivelsene rundt (lys, temperatur, næring, CO2 og beite).
 • Hvordan lys og temperatur sammen påvirker trærnes tilpasninger til overgangene mellom vekstsesonger (fenologi). 

Våre fagfolk:  

Published 25. september 2018 - 11:06 - Updated 20. February 2020 - 15:05