Studieprogram

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og kreativitet. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere sannsynlige miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og økt bruk av natur til friluftslivsformål.

Published 1. oktober 2018 - 15:55 - Updated 26. oktober 2018 - 15:04