Prosjekter

BIOTOUR
BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av NMBU. Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.
Les mer om prosjektet her.

 

Fritidsfiske i saltvann
Målet er å få gode estimater på uttaket i fritidsfisket av viktige kystnære fiskebestander, og skaffe kunnskap om økosystemeffekter og sosioøkonomiske sider av fisket.
Les mer om prosjektet her. 

Published 28. February 2018 - 12:37 - Updated 14. november 2018 - 10:52