Naturbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv

Kajakk

Reiseliv er verdens raskest voksende næring. Vi forsker på fritidsbruk, bærekraft og næringsvirksomhet.

Om naturbasert reiseliv ved NMBU

Reiselivet er i kraftig vekst, og i Norge er reiselivet et uttalt politisk satsingsområde. Med våre naturgitte fordeler har reiselivet et stort potensial som distriktsnæring. Norges reiselivsstrategi peker ut økt verdiskaping og produktivitet, solide helårsbedrifter og kvalitativt gode opplevelser som tre hovedmål. Det er også et uttalt mål at naturbasert reiseliv skal kunne integreres i forvaltningen av verneområder. En tverrfaglig, forskningsbasert tilnærming er avgjørende for å kunne realisere disse målene.

Vi forsker på:
- de økonomiske forutsetningene for reiselivet i distriktene
- utviklingen av næringens bærekraftige ressursgrunnlag
- hvordan attraktive opplevelser kan utvikles
- reiseliv og vern av natur

Naturbasert reiseliv

- Faggruppe med cirka 12 ansatte.

- Tverrfaglig fokus på naturbasert reiseliv.

- Del av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Fakultetets hjemmeside.