Geologi

Geologi

Fjell

Om jordens oppbygning og historie. Vi forsker på bergarter, løsmasser og geologiske ressurser, med hovedfokus på hvordan miljø og landskap endrer seg over tid. 

Om geologi ved NMBU

Vi jobber med .

Vi forsker på:
- løsmasser og landformer i Norge, Svalbard og Russland
- paleomiljø/paleoklima. 
- hydrogeologi
- vann og forurensningstransport i grunnen 
- geofysiske måleteknikker  
- grunnvannsmodellering

Geologi

- Faggruppe med cirka 7 ansatte.

- Forsker og underviser innen geologi, med vekt på (...).

- Del av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Fakultetets hjemmeside.