Prosjekter

Pågående prosjekter: 

NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen (2018-2021)

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som forbinder all fleksibilitetsteknologi i kraft-, varme-, gass- og transportsektoren.

Prosjektets hjemmeside.

Kontaktperson: Torjus F Bolkesjø

 

Flex4RES (2016-2019)

Prosjektet fokuserer på utfordringen med å integrere høye andeler med variabel fornybar energi i energisystemet kan håndteres effektivt gjennom en sterkere kobling av energimarkeder over hele Norden, og derved muliggjøre en overgang til et fossilfritt samfunn. Veiene mot sammenhengende, fleksible nordiske energisystemer som omfatter el-, varme-, gass- og transportsektorene identifiseres ved å kombinere teknisk analyse av fleksibilitetspotensialer, økonomisk analyse av markeder og regelverk og modellering av energisystemer for å kvantifisere virkningene.

Les mer om prosjektet her.

Kontaktperson: Torjus F Bolkesjø

 

BioNEXT (2016-2019)

I lys av endringene i energi- og skogssektoren, er BioNEXTs hovedmål å identifisere og evaluere kommersielle, regulatoriske og teknologiske veier mot en økonomisk levedyktig og vellykket skogbioenergisektor.

Prosjektets hjemmeside.

Kontaktperson: Torjus F Bolkesjø

 

UPERCRET (2015-2019)

Kompetanseutviklingsprosjekt. Utviklingen av fornybare energiressurser krever tilstrekkelig menneskelig kapasitet med relevante ferdigheter til å designe, finansiere, bygge, ta i bruk og vedlikeholde installasjoner for konvertering av fornybar energi. Mangel på personell med den nødvendigee kunnskaper og ferdigheter i fornybar energi er en viktig barriere for utviklingen av energisektoren i Afrika sør for Sahara.

Kontaktperson: Muyiwa Sam Adaramola

 

Avsluttede prosjekter

Flexelterm (2014-2017)

Prosjektet bidro med kunnskap om bedre samhandling mellom termisk energi og kraftsystemet. Når variabel fornybar energi (VRE) påvirker energisystemene, kan fleksible termiske systemer gi en ønsket fleksibilitet som muliggjør mer effektiv integrering av VRE.
Prosjektets hjemmeside.

Kontaktperson: Erik Trømborg

 

 

 

Published 27. september 2019 - 10:56 - Updated 27. september 2019 - 11:46