Fagpersoner

 

 

PROFESSORER, FØRSTEAMANUENSER OG FORSKERE

Erik Trømborg
Professor og faggruppeleder

- Fornybar energi
- Bioenergi
- Skogøkonomi

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Muyiwa Sam Adaramola
Professor

- Fornybar energi-teknologi
- Vindenergi
- Solenergi

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Torjus Bolkesjø
Professor

- Fornybar energi
- Energimarkeder og energisystemanalyser
- Bioenergi

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Hans Fredrik Hoen
Professor

- Skogbruk
- Skogbasert bioenergi
- Biomassemarkeder

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Erling Holden
Professor

- Fornybar energi
- Bærekraftig utvikling
- Bærekraftig transport 

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Jon Gustav Kirkerud
Postdoktor

- Energisystemmodellering
- Varme- og kraftmarkeder


Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Thomas Martinsen
Førsteamanuensis

- Energi

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

Per Kristian Rørstad
Forsker

- Skogbasert bioenergi
- Energipolitikk

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

   

 

CURRENT PHD STUDENTS

Saeed Abdul-Ganiyu

Hovedveileder: Muyiwa S Adaramola

 

Yi-kuang Chen

Hovedveileder: Torjus Bolkesjø

Les mer om henne her. 

Pablo Duran

Hovedveileder: Muyiwa S Adaramola

 

Denis Edem Kwame Dzebre

Hovedveileder: Muyiwa S Adaramola

Eirik Ogner Jåstad

Hovedveileder: Per Kristian Rørstad

Mer om ham

Publikasjoner (Cristin)

 

 

Niels Nagel

Hovedveileder: Torjus Bolkesjø

Mer om ham

 

Yibeltal Tebikew

Hovedveileder: Muyiwa S Adaramola

 

Eli Sandberg

Hovedveileder: Erik Trømborg 

 

ASSOCIATE PHD STUDENTS  

Aleksandra Roos

Hovedveileder: Torjus Bolkesjø

Publikasjoner (Cristin)

 

Jorunn-Elisabeth Stavø

Hovedveileder: Torjus Bolkesjø

 

 

ASSOSIERTE FAGPERSONER
Arne Gravdahl
Ole Jørgen Hanssen
Arild Stavne
Bjørn Sønju-Moltzau

 

Published 27. september 2019 - 10:56 - Updated 16. desember 2019 - 12:15