Bakgrunn

Faggruppa i fornybar energi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsstudier innen fornybar energi. Den lange tradisjonen innen forskning og utdanning innen naturressursforvaltning var et utgangspunkt for utviklingen av et tverrfaglig program, bachelorprogrammet fornybar energi, i 2008 og et masterstudium i 2010. Den første doktoranden ble uteksaminert i 2014.

Programmene er utviklet i tett samarbeid med interessenter i energisektoren for å sikre tidsriktige, relevante og utdanning av høy kvalitet, og programmene er blant de mest populære studiene ved NMBU. Studentene våre har fått relevante og interessante jobber i fornybar energisektor og åpner dører for nye kandidater i årene som kommer.

Faggruppa har siden oppstarten i 2008 vært en aktiv forskningsgruppe med et høyt antall doktorgradsstudenter og mange interessante forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale partnere. Vi bruker masterstudentene aktivt på våre forskningsprosjekter. 

Published 27. september 2019 - 10:56 - Updated 27. september 2019 - 11:59