Studieprogram

Verden står overfor utfordringene med klimaendringer, og behovet for mer energi øker stadig. Mulighetene innen fornybar energi har fått stor oppmerksomhet, og energiprodusentene behøver kunnskap innen bioenergi, vindkraft og vannkraft samt andre kilder til fornybar energi.

Studieprogrammene i fornybar energi er tverrfaglige programmer som fokuserer på fornybar energiteknologi og -systemer, økonomiske aspekter og miljøspørsmål. Studentene våre får en solid kompetanse innen biologi, miljøvitenskap, økonomi og romlig planlegging relatert til fornybare energikilder. I fremtiden vil disse kandidatene være viktige tillegg til tekniske ingeniører.

EKSEMPLER PÅ MASTEROPPGAVER
"Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland - Oversikt og verdsetting."
Lovise Johanne Sæter

"Konsekvensutredning ved energiutbygging i Norge - en studie av ansvarsforhold og tilhørende utfordringer."
Magnus Holth

"System reliability in the Nordic power market: A scenario analysis for 2030."
Frida Wam Grønborg

"Er det lønnsomt å produsere hydrogen fra solenergi til tungtransportformål i Norge?"
Håkon Helsengreen

"Etterspørsel etter effekt og energi ved ladestasjoner for elbiler og potensialet for kostnadsreduksjon ved utjevning av effekttopper."
Martin E. J. C. Juliebø

Alle tidligere masteroppgaver tilknyttet faggruppa finner du her.

 

Interessert i en doktorgrad? Ledige stillinger ved NMBU finner du til en hver tid her.

Published 27. september 2019 - 10:56 - Updated 27. september 2019 - 12:11