Fornybar energi

Fornybar energi ved MINA

Vindturbin

Veien mot energisystemer som er fleksible nok til å takle store mengder fornybar energi.

Om faggruppa

Vi fokuserer på fornybare energisystemer. Hvordan kan energiproduksjonen gjøres mer klimavennlig, men samtidig lønnsom? Hvordan utvikler vi energisystemer som er fleksible nok til å tåle store mengder fornybar energi? Forskningen vår inkluderer:

  • Politiske, økonomiske og teknologiske verktøy for utvikling av fornybar energi
  • Konsekvenser av storstilt utvikling av fornybar energi i Europa
  • Bioenergiens rolle i det fremtidige energisystemet
  • Fleksibelt samspill mellom kraft- og varmesektorene
  • Økonomiske utsikter for energi- og skogsektoren

Fornybar energi ved MINA

- Tverrfaglig forskergrupper som jobber med fornybare energisystemer

- Cirka 25 forskere innenfor et bredt spekter av tema

- Del av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Fakultetets hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål? Ta kontakt med faggruppeleder, Professor Erik Trømborg

Jobbe med oss? Alle ledige stillinger ved NMBU finner du her.