Programvareutvikling

 • baseline-pakken i R

  Denne pakken er en samling baseline-korreksjonsalgoritmer, sammen med et rammeverk og et GUI for optimalisering av baseline-algoritmeparametere. Denne pakken brukes for eksempel for å fjerne bakgrunnseffekter fra spektre som stammer fra forskjellige typer spektroskopi og spektrometri.

 • CNOGpro-pakken i R 

  CNOGpro-pakken omfatter metoder for å tildele kopinummertilstander og bruddpunkter for å utligne eksperimenter med prokaryote organismer.

 • Familias

  Familias er en gratis programvare for sannsynlighetsberegninger når man utleder farskap og identifikasjon basert på DNA-data, og gjør det mulig å håndtere flere alternative stamtavler.

 • FamLink

  FamLink er en gratis programvare som gir funksjoner for sannsynlighetsberegning for familieforhold / stamtavler ved bruk av parvis koblede DNA-markørdata.

 • FamLinkX

  FamLinkX er en gratis programvare som gir funksjoner for sannsynlighetsberegning for familieforhold/ stamtavler ved hjelp av X-kromosomale genetiske markørdata.

 • microclass-pakken i R

  Microclass-pakken har funksjoner for å tilordne 16S-sekvensdata til et taksonomisk nivå i livets tre for prokaryoter. 

 • microcontax-pakken i R

  Microcontax-pakken er en konsensus-taksonomi for prokaryoter som benytter et sett datasett for best mulig taksonomisk klassifisering basert på 16S rRNA-sekvensdata.

 • micropan-pakken i R

  Micropan-pakken er en samling av funksjoner for beregninger og visualiseringer av mikrobielle panegenomener.

 • microRMS

  MicroRMS-pakken inneholder verktøy for å håndtere og analysere kvantitative data om mikrobiota generert gjennom Reduced Metagenome Sequencing (RMS).

 • microseq-pakken i R

  Microseq-pakken gir grunnleggende funksjoner for mikrobiell sekvensdataanalyse.

 • NMBU/UMB R depot

  På BIAS er vi sterkt engasjert i å undervise i kurs i statistikk og bioinformatikk til studenter (for en liste over emner se vår masterprogramside). NMBU / UMB-depotet inneholder R-pakker og dokumentasjon for studenter som tar kurs ved NMBU som bruker R eller R Commander.

 • PlantGenIE

  Plant Genome Integrative Explorer (PlantGenIE) er en samling av interoperable nettressurser for å søke, visualisere og analysere genomics og transkriptomiske data for forskjellige plantearter.

 • pls-pakken i R 

  Pls-pakken omfatter forskjellige multivariate regresjonsmetoder som for eksempel Partial Least Squares Regression (PLSR), Principal Component Regression (PCR) og Canonical Powered Partial Least Squares (CPPLS).

 • SalMotifDB

  SalMotifDB er en cis-regulerende motivdatabase for laksefiskarter.

 • simrel-pakken i R 

  Simrel-pakken lar brukere simulere lineære modelldata med flere svar. Det kan brukes som et verktøy for modell sammenligning og undervisningsformål.
Published 27. januar 2020 - 13:01 - Updated 1. February 2020 - 13:15