Masterprogram

Noen aktuelle MSc-prosjekter å velge mellom:

Vi veileder MSc-studenter, og rekrutterer til prosjektene nedenfor. Finner du ikke det du er interessert i her? Ta en titt på forskningsområdene våre og kontakt det aktuelle fakultetsmedlemmet, eller kom innom og prat med oss om dine interesser!

Masteroppgave i anvendt statistikk

Foto
Kathrine Frey Frøslie


Analyse av dansedata

Folks bevegelser er like forskjellige som fingeravtrykkene deres, også når de danser. Men danser ulike folk ulikt til ulik type musikk? I så fall på hvilken måte? Vi samlet 39 dansende personer i bevegelseslaboratoriet hos Institutt for musikkvitenskap ved UiO, og målte bevegelsene deres. Resultatet ble et enormt datasett, og et stort behov for statistisk analyse. Høres det ut som noe for deg?

Ta kontakt med: Kathrine Frey Frøslie

Masteroppgave i den digitale laksen (DigiSal)

Foto
Visual Lab

Den digitale laksen-prosjektet har som mål å kode det vi vet om laksebiologi og utlede ny innsikt via datasimuleringer og matematikkens regler. Vår første utfordring: Kan vi beregne hvordan vi best kan fôre oppdrettslaks?

MSc-avhandlingsalternativer inkluderer 1) genskala rekonstruksjon og modellering av fluks gjennom det metabolske reaksjonsnettverket, og 2) dekomponering av genuttrykksdata til funksjonelle moduler ved bruk av "Independent component analysis". Begge krever grunnleggende kunnskap om biokjemi, dataprogrammering og lineær algebra; 1) er tyngre på lineær algebra og 2) er tyngre på multivariat analyse. Internasjonalt forskningsopphold er mulig.

Ta kontakt med: Jon Olav Vik

Masteroppgaver i statistiske metoder basert på undervisningsstatistikk

Foto
Solve Sæbø

Det er et kjent faktum at det å ha en grunnleggende statistisk forståelse ikke bare er viktig for videre utdanning, men også for å forstå og takle verden vi lever i i dag. I BIAS-gruppen har vi et pågående prosjekt basert på hvordan ulike kognitive faktorer, som hjernefysiologi og personlighetsteori, påvirker studentenes læringsevner i statistikk.

Flere masteroppgaver basert på dataene som genereres vil være relevante. Hovedfokuset vil være på statistiske metoder og/eller statistiske applikasjoner som brukes til å analysere datasettet.

Ta kontakt med: Kathrine Frey Frøslie og Hilde Vinje

Møt noen av våre MSc-studenter.

"Jeg har fortsatt til gode å møte en kjedelig dataserie."
- Janne Cathrin Hetle Aspheim, MSc-student i anvendt statistikk

Janne forsker på hvordan studenter best lærer statistikk. Les mer om reisen hennes her.
 

"Livet har alltid fascinert meg – det er jo det mest kompliserte som finnes."
- Marius Strand, MSc student i bioinformatikk

Marius har forsket på hvilken rolle mikroorganismer spiller i laksetarmen. Les mer om Marius' reise her.

Karriereeksempler. Møt kandidatene våre. 

 

Published 29. oktober 2019 - 10:58 - Updated 30. juni 2020 - 17:48