Forskning

Metakognisjon og undervisning i statistikk

Metakognisjon og undervisning i statistikk

Det er utfordrende å undervise i statistikk for en mangfoldig mengde studenter, som er påmeldt ved NMBU for å studere alt annet enn statistikk. Hvordan kan vi møte dem og motivere dem bedre?

Kontakt: Kathrine Frey Frøslie og Hilde Vinje
Prosjekter: Metakognisjon - personlighetsbasert læring, digitale tverrfaglige undervisningsmetoder, vendt klasserom, prosjektbasert statistikk

Mikrobiell genomikk

Mikrobiell genomikk

Vi bruker sekvenseringsdata for å studere den mangfoldige mikrobielle verdenen.

Kontakt: Lars Snipen
Prosjekter: Metagenomdata i rettsmedisiner, Redusert metagenom-sekvensering

Nettverksbasert genomikk

Nettverksbasert genomikk


Vi utvikler nettverksbaserte metoder for komparativ regulomikk, system-genetikk, evolusjonsstudier, og analyse av verts-mikrobiota interaksjoner.

  
Kontakt: Torgeir R. Hvidsten
Prosjekter: EVOTREE, Regulatorisk evolusjon i salmonider, Komparativ transkriptomikk i temperert gress, Verts-mikrobielle interaksjoner og holo-genomikk

Statistiske metoder i rettsmedisinsk genetikk

Statistiske metoder i rettsmedisinsk genetikk

Vi vurderer statistisk verdien av DNA som rettsmedisinske bevis i en juridisk kontekst.

Kontakt: Thore Egeland
Prosjekter: Familias, Euroforgen-NoE

Systembiologi

Systembiologi

Vi oversetter biologiske interaksjoner i tall og ligninger for å utlede ny innsikt.

Kontakt: Jon Olav Vik

Prosjekter: Den digitale laksen (DigiSal)