Blogg & websider

 

DNAtur 

Bioinformatiker Torgeir R. Hvidsten blogger sammen med andre forskere om bruk av genetikk og genomikk i studier av biologi, økologi og evolusjon.

 

Hvidsten Research Group

Torgeir R. Hvidsten bruker store genomiske datasett og maskinlæringsmetoder for å modellere hvordan gener interagerer i regulatoriske nettverk og hvordan disse nettverkene gjør individer og arter unike. Les mer på hans personlige hjemmeside (på engelsk).

 

Metacognition

Hvordan skaffer og behandler forskjellige personlighetstyper informasjon, og hvordan bruker vi denne kunnskapen til å undervise elevene bedre? Statistikeren Solve Sæbø utforsker metakognisjonsfeltet i bloggen sin (på engelsk).

 

Statistrikk

Statistikeren Kathrine Frey Frøslie bruker strikking for å visualisere og kommunisere forskningsresultater og statistiske konsepter. Hun benytter bloggen sin for å bygge bro mellom forskningen og samfunnet.

 

Published 29. oktober 2019 - 10:58 - Updated 1. February 2020 - 12:25
Outreach

This is a page teaser