Plantevern og matplanter

Plantevern og matplanter

Palmeblader

Kort tekst

 

Plantevern og matplanter

Plantevern jobber med sopp, virus, bakterier, skadedyr og ugras som skaper problemer i planteproduksjonen. Vi søker å forstå samspill mellom skadegjørerne, plantene og miljøet rundt. Hva kan vi gjøre for å redusere skade-effekter og få friske planter?

Matplanter jobber med ulike kulturplanter som dyrkes på friland, i veksthus og andre klimatilpassede tiltak (eks plasttunnel). Vi har hovedfokus på kvalitetsegenskaper i korn, grønnsaker, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetikk, dyrkingsteknikk og ulike klimaparametre. Hovedmålet er en bærekraftig produksjon for å oppnå best mulig produktkvalitet for lagring, ferskkonsum eller prosessert vare.

Leder: Siv Fagertun Remberg