Genetikk og planteforedling

Genetikk og planteforedling

A rake at rest

Her må det settes inn et mer passende bilde og en tekst om gruppen, sant?

 

Genetikk og planteforedling

Vi ønsker å forstå hvordan genene styrer plantenes egenskaper i samspill med miljøet. Hva forklarer forskjeller i vekst, utvikling, innholdsstoffer og tåleevne overfor påkjenninger som plantene utsettes for? Vi jobber med populasjoner, genomer, planteforedling og evolusjon.

Leder: Åshild Ergon