Drøvtyggerernæring og fysiologi

Drøvtyggerernæring og fysiologi

Palmeblader

Kort tekst

 

 

Drøvtyggerernæring og fysiologi

Gruppa har kompetanse på småfe, storfe og reinsdyr. Forskningen dekker aktuelle tema innen hver av dyreslagene som fôrmiddelvurdering, utvikling av nye  fôrråvarer, fôrteknologi, produktkvalitet, bærekraftig nasjonal fôrressursutnyttelse, samt produksjons- og miljørelaterte spørsmål. Forsøkene blir delvis gjennomført ved hjelp av tilhørende dyreavdelinger, laboratorier og fôrfabrikk og delvis ved innhenting av data fra felt. Forskningen gjennomføres i samarbeid med andre nasjonal og internasjonale institusjoner. Faggruppa har ansvar for studentkurs innen husdyrernæring ved fakultetet.

Leder: Margrethe Eknæs