Toppforskningsprosjekter

NMBU er vert for tre toppforskningsprosjekt (SFF, SFI, FME) med finansiering fra Forskningsrådet og ett Nordic center of Excellence (NoCE) med finansiering fra NordForsk. Les mer her om toppforskningssentre ved NMBU.

Toppforskningsprosjekter

Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Environmental Radioactivity (CERAD CoE 2013-2021)

Hovedmålet med senteret har vært å fremskaffe vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger og konsekvensanalyser som benyttes i håndtering av situasjoner med radioaktiv stråling, alene og i kombinasjon med andre stressfaktorer.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Foods of Norway (FON 2015-2023)

Foods of Norway ble opprettet i 2015 og har som hovedmål å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser. 

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels 2017-2025)

Bio4Fuels har som hovedmål å utvikle bærekraftig biodrivstoff basert på skandinavisk skog.

Nordic center of Excellence (NoCE) - Reindeer husbandry in a Globalizing North (ReiGN 2016-2020)

ReiGN er et tverrfaglig prosjektet som integrerer vitenskap og eksisterende kunnskap fra reinsdyraktører.

 

Published 12. august 2019 - 10:43 - Updated 22. august 2019 - 14:07