Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseth og Scatec AS har inngått en avtale med NMBU om en årlig «Inspirasjonspris». Prisen er på kr. 100.000,- donert av Scatec AS og deles ut på den årlige doktorgradseremonien til en nylig avlagt ph.d.-avhandling innen teamene fornybar energi og biovitenskap. Du kan nå nominére kandidater til Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2019 - frist fredag 21. juni 2019.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Formålet med prisen er å inspirere til mer forskning innen fornybar energi og biovitenskap og samtidig få økt oppmerksomhet på NMBUs bidrag til det grønne skifte. Prisen skal stimulere unge forskere til fortsatt innsats innen et viktig tema. Aktuelle kandidater til prisen må ha avlagt en doktorgrad ved NMBU i løpet av de to siste årene med relevans for fornybar energi og/eller biovitenskap.

Ved tildeling vil følgende kvaliteter bli tillagt vekt:

  • Arbeidets relevans for fornybar energi og/eller biovitenskap
  • Kandidatens nytenkning og arbeidets originalitet
  • Arbeidets vitenskapelige kvalitet
  • Kandidatens innsats for å formidle sin forskning
  • Kandidatens innovasjonsrettede aktiviteter

Nominasjonsprosess:

Alle faste ansatte kan fremme kandidater til prisen. og det er ønskelig at fagmiljøene nominerer kandidater. Nominasjoner skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en popularisert og lett tilgjengelig beskrivelse av doktorgradsarbeidet samt en vurdering av kandidaten og arbeidet mot tildelingskriteriene.

Nominasjons-skjemaet fylles ut elektronisk og legges som et notat i p360 (med vedlegg) på sak nr. 19/01005 (PDF-dokument) innen 03.06.2019. Mottaker er Birger Kruse. Dokumentet skal ha tilgangskode UO - unntatt offentlighet (Offl § 26 andre ledd - Priser, hederstegn m.v.) og tilgangsgruppen må være «Skjermet».

Arkivet (arkivet@nmbu.no) kan bistå med å legge nominasjonen inn i P360 ved behov. 

 

Prisen ble for andre gang utdelt i 2018 og gikk til Dr. Rannveig Margrete Jacobsen fra Fakultetet for bioteknologi og matvitenskap. 

 

Rannveig Jacobsen mottok inspirasjonsprisen fra Alf Bjørnseth.
Foto
Ørjan Furnes

 

 

 

Published 5. April 2018 - 13:57 - Updated 13. February 2020 - 10:02