Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Formålet med prisen

Formålet med prisen er å inspirere til mer forskning innen fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen går til vinneren personlig, og skal inspirere og belønne unge forskere som er på terskelen til en karriere innen ovennevnte fagområder. 

Aktuelle kandidater til prisen må ha avlagt en doktorgrad ved NMBU innen fornybar energi og/ eller biovitenskap, i løpet av de to siste årene regnet fra disputasdato til utlysingstidspunktet (2. mars 2021). 

Tildelingskriterier

  1. Arbeidets relevans for fornybar energi og/eller biovitenskap
  2. Kandidatens nytenkning og arbeidets originalitet
  3. Arbeidets vitenskapelige kvalitet
  4. Kandidatens innovasjonsrettede aktiviteter

I tillegg vil kandidatens innsats for å formidle sin forskning, utover ordinær vitenskapelig publisering, bli vurdert.

Alf Bjørseths inspirasjonspris 2021

Utlysing: 2. mars 2021. Nominasjonsfristen er utsatt til fredag 4. juni. Prisen blir delt ut under doktorgradsseremonien fredag 17. september 2021.

Nominasjonsprosessen

Alle faste ansatte ved NMBU kan fremme kandidater til prisen og det er ønskelig at fagmiljøene nominerer kandidater. 

Nominasjoner skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, kandidatens nåværende arbeidsplass, en popularisert og lett tilgjengelig beskrivelse av doktorgradsarbeidet samt en vurdering av kandidaten og doktorgradsarbeidet opp mot tildelingskriteriene.

Nominasjonsskjemaet (se høyre spalte) fylles ut elektronisk og legges som et notat i P360 (med vedlegg) på sak nr. 21/00944. Mottaker er Kari E. Moxnes. Dokumentet skal ha tilgangskode UO - unntatt offentlighet (Offl § 26 andre ledd - Priser, hederstegn m.v.) og tilgangsgruppen må være «Skjermet». Det er ikke nødvendig å signere nominasjonen.

Arkivet (dokhjelp@nmbu.no) kan bistå med å legge nominasjonen inn i P360 ved behov.

Vurdering og tildeling

De nominerte kandidatene vurderes og vinneren velges ut av en egen komité med representanter fra fakultetene BIOVIT, VET, KBM, REALTEK og MINA, og en representant fra Scatec Innovation AS.

Komiteen består i 2021 av:

  • Professor Dag Inge Våge, BIOVIT (leder)
  • Dr. Alf Bjørseth, Scatec Innovation AS
  • Førsteamanuensis Johan Asplund, MINA
  • Førsteamanuensis Toril Lindbäck, VET
  • Professor Ingunn Burud, REALTEK
  • Professor Siv Borghild Skeie, KBM 

Alf Bjørseths inspirasjonspris 2020

Karoline Bakke Wethal ved Fakultet for Biovitenskap vant Alf Bjørseths inspirasjonspris 2020. Karoline Bakke Wethal har brukt data fra melkerobot for å gjøre genetiske analyser av flere viktige egenskaper for Norsk Rødt Fe (NRF). Les mer her.

Alf Bjørseths inspirasjonspris 2019

Torbjørn Mehl fra Fakultet for realfag og teknologi vant Alf Bjørseths inspirasjonspris 2019. Det nye i Mehls tilnærming til fornybar energi er kombinasjonen av de teoretiske og eksperimentelle metodene som ble brukt. 

Alf Bjørseths inspirasjonspris 2018

Prisen i 2018 gikk til Rannveig Margrete Jacobsen fra Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Rannveig M. Jacobsens studier har betydning både for forvaltning av insekt- og sopp-mangfoldet vi finner i skogene våre og for vår forståelse av interaksjoner mellom disse to organismegruppene.

Alf Bjørseths inspirasjonspris 2017

Kirill Ovchinnikov fra Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt Alf Bjørseths inspirasjonspris 2017. Ovchinnikov har brukt etablert kunnskap, metoder og utstyr på en ny og original måte som viste nye mekanismer i antibakteriell funksjon av bakteriocin-isolater fra melk, som kan være et alternativ til antibiotika. Forskningsresultatene har et stort potensial for innovasjon, og de mest lovende resultatene er mye omtalt internasjonalt og allerede patentert.

 

 

 

Published 5. April 2018 - 13:57 - Updated 21. juni 2021 - 12:37