Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

DigiSal

(2016-2019)

Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)

Jon Olav Vik,

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

     

OXYMOD

(2017-2020)

Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

Vincent Eijsink,

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitensakp (KBM)

Published 13. February 2017 - 12:34 - Updated 13. February 2020 - 10:22