Meny
Forskning
Toppforskning

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. NMBU deltar i et tyvetalls forskningsprosjekter med finansiering fra Horisont 2020. Universitetet er også aktiv i ERA-net, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer.

NMBUs EU-prosjekter

Published 19. august 2015 - 12:33 - Updated 22. januar 2021 - 10:27