Meny
Forskning
Toppforskning

Toppforskerrekruttering

 • rekruttering
  Foto
  Shutterstock

NMBU har rekruttert 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

Toppforskerrekruttering

NMBUs program for toppforskerrekruttering har til hensikt å heve kvaliteten i fagmiljøet og utvikle flere verdernsledende forskningsmiljøer. Rekrutteringen foregikk gjennom en åpen internasjonal utlysning.

Unge toppforskere ved NMBU:

 • Kristian Hovde Liland er ansatt ved REALTEK fakultetet innen "Big Data and integration of heterogeneous measurement data sets in the environmental- and bio-sciences".
 • Roberta Cucca er ansatt ved LANDSAM fakultetet innen "Urban Sustainability Planning".
 • Morten Kjos er ansatt ved KBM fakultetene innen "Infection Biology". 
 • Sabrina Rodriguez-Campos er ansatt VET fakultetet innen "Infection Biology". 

Bevilgning per deltaker:

 • Lønn og indirekte kostnader: 1,4 MNOK
 • Driftsmidler: 0,25 mill kr
 • En rekrutteringsstilling fra «rektors strategiske pott»
 • Stillingene finansieres av NMBU sentralt i 4 år og fakultetene som ansetter finansierer deretter.

Følgende kriterier ble lagt til grunn i utvelgelsen av kandidater til stillingene:

 • Kandidaten har minimum tre-fem års forskererfaring etter doktorgrad
 • Kandidaten har utført forskning av meget høy kvalitet - vitenskapelig produksjon, siteringsindeks og kunstnerisk arbeid legges til grunn
 • Kandidaten har utvist nysgjerrighet, selvstendighet og evne til nyskaping
 • Kandidaten har betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats
 • Kandidaten kan beskrive sitt bidrag til å utvikle det forskningsmiljøet vedkommende skal knyttes opp til
 • Kandidaten har gode pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner
 • Kandidaten viser gode lederegenskaper
 • Kandidaten har vist offensivt arbeid i forhold til finansieringsordninger 

 

Published 19. august 2015 - 12:33 - Updated 3. august 2020 - 9:26