Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. Les mer informasjon om de 16 deltakerne her.

Talentutvikling ved NMBU

NMBU skal ha fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå og utdanne kandidater som har faglig dybde og bidra til en bærekraftig utvikling. NMBU ønsker å få fram flere internasjonalt ledende forskere innen universitetets fagområder gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. 

NMBUs Talentutviklingsprogram har til hensikt å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg og bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om finansiering fra Horisont 2020, Forskningsrådet og andre tilsvarende toppforskningprogrammer. Programmet er en treårig forsøksordning for 16 vitenskapelig ansatte.  

Deltakerne får 200 000 kr som frie midler per år, tilbud om mentorordning (60 000 kr per år) og deltakelse på halvårlige samlinger.

Les mer informasjon om deltakerne her.

NMBUs talenter har deltatt på halvårige samlinger med ulike tema knyttet til forskning og undervisning

Oppstartsseminar - februar 2016

Oppstartsseminar - jan 2017

Talentsamling 1 - juni 2016: Søknadsutvikling 

 • Søknadsutvikling "Writing Successful ERC Grant Proposals" ved Mette Skråstad (Yellow Research

Talentsamling 2 - november 2016: Forskningsledelse 

Talentsamling 3 - juni 2017: Karriereplanlegging - Hva og hvorfor?

 • Inspirasjonsforedrag ved professor Colin Osborne from University of Sheffield (mentor)
 • Inspirasjonsforedrag ved Dr Kelvin Knight, Reader in Ethics & Politics, Director, Centre for Contemporary Aristotelian Studies in Ethics & Politics (CASEP), London Metropolitan University (mentor)
 • "Research group management and relational coordination" i regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse

Talentsamling 4 - november 2017: Søknadsutvikling og populærvitenskapelige tekster

 • Søknadsutvikling "Writing Successful ERC Grant Proposals" ved Mette Skråstad (Yellow Research
 • Om å skrive popolærvitenskapelige tekster ved seniorforsker Henrik H. Svensen, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Oslo

Talentsamling 5 - juni 2018: Innovativ undervisning og datahåndtering

Talentsamling 6 - nov 2018: In what way am I – or how will I become - an international leading scientist?

 • Being an international leading scientist
 • How do facilitate and lead continuous improvement 
 • Topics, take aways and benefits/effects of the programme

Talentsamling 7 - juni 2019: Tverrfaglighet i forskning

 • Interdisciplinarity in research by Siv Skeie, Prof. KBM, WP leader Foods of Norway (FON)

 • Interdisciplinarity in social and natural sciences by Prof. Erik Gomez-Baggethun, LANDSAM

 • Presentation of one of NMBUs newly recruited top researchers by Sabrina Rodriguez-Campos, VET

 • Case study and group work Interdisciplinarity

 • Presentation of one of NMBUs newly recruited top researchers by Roberto Cucca, LANDSAM

 • Interdisciplinarity in EU and RCN by Per Ivar Høvring, EU advisor, Research Support Office

 • How to work interdisciplinary is “real life” by Astrid Hilde Myrset, CEO Catapult Life Science

Talentsamling 8 - nov 2019: Forskningsledelse

Regi av psykolog Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse

 • Leadership skills when leading research projects
 • Enable cross sectional collaboration
 • Talent program and its existing and/or future impact on NMBU
Published 19. august 2015 - 12:26 - Updated 14. januar 2020 - 21:23