Ønsker du å ta hele eller deler av en doktorgrad ved en utenlandsk institusjon?

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Her finner du informasjon om internasjoanle institusjoner som tar i mot norske master- og ph.d.-studenter. Les mer om blant annet The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) og Aker Scholarship.

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er verdensledende innen forskning på vitenskapelige problemer som er for komplekse til å håndteres av en enkelt nasjon eller akademisk disiplin. De har 23 medlemsland i alle verdens kontinenter og har som overordnet oppdrag å levere kunnskap som kan brukes til å løse globale problemer. Hver sommer inviterer de til et program hvor utvalgte doktorgradsstudenter får arbeide sammen med IIASAs forskere.

AKER SCHOLARSHIP

Stipend for deg som ønsker å ta en mastergrad eller doktorgrad (ph.d.-grad) ved ett av verdens ledende universiteter. Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder, så lenge du ikke har påbegynt studiet når du søker stipend. Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet. 

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. 

Vi støtter studier ved følgende universiteter:

Marie Sklodowska Curie Actions - Doctoral Networks

MSCA er et program i Horisont Europa som støtter mobilitet for forskere mellom land, sektorer og disipliner for at forskerne skal tilegne seg ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse. MSCA har ulike ordninger for forskere på ulike stadier i karrieren, et av dem er Doctoral Networks. Målet med doktorgradsnettverkene er å implementere doktorgradsprogrammer gjennom et samarbeid mellom universiteter og andre organisasjoner fra ulike sektorer i og utenfor Europa. Kandidater som ønsker å søke om en doktorgradsstilling i et slikt nettverk må følge med på utlyste stillinger for finansierte nettverksprosjekter. Disse annonseres internasjonalt, f.eks i EURAXESS -portalen

Mer informasjon om MSCA Doctoral networks finner du her: Doctoral Networks | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu). Har du spørsmål kan du også kontakte EU-rådgiver Per Ivar Høvring  eller Monica Holthe.

Publisert - Oppdatert

Del på