Internasjonalt forskningssamarbeid

Du kan lese mer om internasjonalt samarbeid ved NMBU på de engelske sidene International research cooperation.

NMBU har blant annet internasjonalt forskningssamarbeid med:

University of Minnesota (USA):

  • Reisestipend på opp til $ 5000 vil være tilgjengelig for ph.d.-kandidater og postdoktorer til å dekke noen kostnader forbundet med transatlantiske reiser mellom Norge (NMBU, UiO) og Minnesota (UM) for forskningsformål.
  • Vil bli prioritert for reiser som fremmer eksisterende samarbeid eller kunne føre til nye interaksjoner mellom forskningsmiljøer. 
  • Mer informasjon om søknadsprosess

Peder Sather Center of Advanced Study - UC Berkeley (USA):

  • The Peder Sather senter for grunnforskning støtter prosjekter utført av forskere ved UC Berkeley i samarbeid med forskere fra åtte norske universiteter, deriblant NMBU.
  • Senteret tilbyr tilskudd på mellom $ 10K og $ 25K. Pengene blir tilgjengelige for ett studieår.
  • Tilskudd kan støtte aktiviteter som workshops, mini-konferanser, virtuelle intellektuelle utveksling, foretaket for utforskende og pilotstudier, aktiviteter som PhD studentutveksling, langsiktige opphold for forskeren, innsamling og analyse av data, og andre kjernen forskning aktiviteter.

Oversikt NMBUs International Research Cooperation Agreements (september 2021, pdf)

Published 30. juni 2010 - 9:00 - Updated 23. september 2021 - 15:02