Internasjonalt forskningssamarbeid

Internasjonale forskningssamarbeidsavtaler

Internasjonalt forskningssamarbeid gjennomføres stort sett på prosjektnivå av vitenskapelig ansatte ved fakultetene og i sammenheng med faglige avtaler eller institusjonsavtaler mellom NMBU og universiteter utenfor Norge. NMBU har formelle samarbeidsavtaler med over 170 universiteter og forskningsinstitusjoner over hele verden. 

Oversikt NMBUs International Research Cooperation Agreements (november 2022, pdf).

NMBUs forskere deltar eller koordinerer prosjekter støttet av ulike finansieringskilder, bl.a. EU, DIKU, NFR, Norad og Norges ambassader i utlandet. NMBU koordinerer 7 NORHED-II samarbeidsprosjekter med flere universiteter i Afrika og Asia i Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED-II).

Ytterlig informasjon om NMBUs internasjonale aktiviteter finnes på våre engelske nettsider.

NMBUs Studieavdeling, særlig Studentinformasjonssenteret (SIT), tar for seg studentutveksling og tilrettelegging av studier ved NMBU for utenlandske studenter. 

Internasjonalt forskningssamarbeid ved NMBU

University of Minnesota (USA)

  • Reisestipend på opp til $ 5000 vil være tilgjengelig for ph.d.-kandidater og postdoktorer til å dekke noen kostnader forbundet med transatlantiske reiser mellom Norge (NMBU, UiO) og Minnesota (UM) for forskningsformål.
  • Vil bli prioritert for reiser som fremmer eksisterende samarbeid eller kunne føre til nye interaksjoner mellom forskningsmiljøer. 

Mer informasjon om ordningen og søknadsprosess finnes her.

Peder Sather Center for Advanced Study - UC Berkeley (USA)

  • The Peder Sather senter for grunnforskning støtter prosjekter utført av forskere ved UC Berkeley i samarbeid med forskere fra åtte norske universiteter, deriblant NMBU.
  • Senteret tilbyr tilskudd på mellom $ 10K og $ 25K. Pengene blir tilgjengelige for ett studieår.
  • Tilskudd kan støtte aktiviteter som workshops, mini-konferanser, virtuelle intellektuelle utveksling, foretaket for utforskende og pilotstudier, aktiviteter som PhD studentutveksling, langsiktige opphold for forskeren, innsamling og analyse av data, og andre kjernen forskning aktiviteter.

Mer om ordningen og søknadsprosess finnes her.

NOVA Nettverket

NMBU deltar sammen med flere nordiske universiteter i NOVA University-nettverket (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University network) som tilbyr ph.d.-kurs for doktorgradskandidater ved  deltakende institusjonene. NMBU har satt av interne midler for å støtte vitenskapelig ansatte som ønsker å organisere NOVA-emner. 

Mer om NOVA nettverket og interne midler til organisering av NOVA-emner finnes her.

Scholars at Risk ved NMBU

I 2011 ble NMBU med i det internasjonale nettverket Scholars at Risk (SAR). SAR fremmer akademisk frihet og forsvarer menneskerettighetene til lærde og deres lokalsamfunn over hele verden. Ved å slutte seg til SAR viser NMBU sin solidaritet med forskere og institusjoner i situasjoner der den akademiske friheten begrenses og forskning, publisering, undervisning og læring undertrykkes. Ved å tilby midlertidige akademiske stillinger (som gjesteforskere), hjelper SAR-medlemmer forskere med å unnslippe farlige forhold og fortsette sitt viktige arbeid. Til gjengjeld bidrar forskere til vertscampusene gjennom undervisning, forskning, forelesninger og andre aktiviteter.  De norske medlemmene av Scholars at Risk er koordinert under SAR-Norge-nettverket. De første to SARs ønskes velkommen ved NMBU i 2022.

Mer om Scholars at Risk og interne midler til SAR-kandidater finnes her.

Published 30. juni 2010 - 9:00 - Updated 24. november 2022 - 12:39