Innovasjon
Student og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap for studenter

Det skjer en rekke aktiviteter knyttet til innovasjon og entreprenørskap for studenter ved NMBU. ARD Innovation AS (tidligere NMBU Technology Transfer) har det strategiske ansvaret for innovasjon og for å fremme entreprenørskap blant NMBUs studenter i samarbeid med fagmiljøene. 

Student og entreprenørskap

ARD Innovation AS:

ARD Innovation er en del av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS og tilby rådgivning og tjenester:

  • Personlig og gruppevis veiledning i utvikling av ideen
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
  • Hjelp til å skaffe finansiering
  • Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse
  • Juridisk bistand og utarbeidelse av avtaler  

Les mer her.

Eik Idéverksted

Eik Idéverksted er en frivillig forening som jobber for å legge til rette for mer innovasjon og verdiskapning fra studenter gjennom aktiv læring og kompetansebyggende aktiviteter. Satsingsområdet til Eik er aktiviteter innenfor teknologi, bærekraftig utvikling og nyskapning, hvor målet er for deltagerne å oppleve et kompetanseløft samtidig som de utvikler et mer entreprenørielt tankesett. Les mer her.

Start NMBU

Start NMBU jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på NMBU. De arrangerer forretningsplankonkurransen Venture Cup og diverse innovasjonsarrangementer. Start NMBU samarbeider med ARD Innovation og har kontor i Innovasjonssenter Campus Ås. Start NMBU har egen Facebookside.

Gründerskolen

Gründerskolen er et studieprogram på sommeren hvor du lærer om entreprenørskap gjennom undervisning og et 10 ukers internship i utlandet. Studieprogrammet gir 30 studiepoeng på masternivå og du kan søke når du har 120 sp av en bachelorgrad. Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge og programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Les mer her.

Master i entreprenørskap og innovasjon

NMBU har et eget masterstudie i entreprenørskap og innovasjon. Les mer her.

NMBU tilbyr enkeltemner i innovasjon og entreprenørskap:

 

 

 

Published 28. august 2015 - 8:58 - Updated 29. mai 2019 - 13:26