Student og entreprenørskap

ARD Innovation AS

ARD Innovation AS er NMBUs teknologioverføringskontor og tilby rådgivning og tjenester:

  • Personlig og gruppevis veiledning i utvikling av forskningsideer
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
  • Hjelp til å skaffe finansiering
  • Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse
  • Hjelp med tjenesteinnovasjon

Les mer her.

EikLab - senter for studentinnovasjon

EikLab - senter for studentinnovasjon er lokalisert ved Fakultet for Realfag og teknologi og åpent for alle studenter ved NMBU.  EikLab arbeider med å øke arbeidsrelevansen blant studenter gjennom probemløsning med næringsliv og realisering av studenters ideer. Satsingsområdet til Eik Lab er aktiviteter innenfor teknologi, bærekraftig utvikling og nyskapning, hvor målet er for deltagerne å oppleve et kompetanseløft samtidig som de utvikler et mer entreprenørielt tankesett. Les mer her.

Urban Lab NMBU

Urban Lab NMBU skal samle studenter på tvers av universitetets fagfelt, for å finne innovative løsninger på dagsaktuelle utfordringer knyttet til byutvikling. Les mer her.

Case Club NMBU

Case Club NMBU gjennomfører treninger og workshops for studentene ved NMBU gjennom casekonkurranser, caseintervjuer, og løsing av krevende oppgaver i alle sammenhenger.

Start NMBU

Start NMBU jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på NMBU. De arrangerer forretningsplankonkurransen Venture Cup og diverse innovasjonsarrangementer. Start NMBU samarbeider med ARD Innovation og har kontor i Innovasjonssenter Campus Ås. Start NMBU har egen Facebookside.

Gründerskolen

Gründerskolen er et studieprogram på sommeren hvor du lærer om entreprenørskap gjennom undervisning og et 10 ukers internship i utlandet. Studieprogrammet gir 30 studiepoeng på masternivå og du kan søke når du har 120 sp av en bachelorgrad. Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge og programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Les mer her.

Master i entreprenørskap og innovasjon

NMBU har et eget masterstudie i entreprenørskap og innovasjon. Les mer her.

NMBU tilbyr enkeltemner i innovasjon og entreprenørskap

For mer informasjon, se Emnesøk ved NMBU.

Studententreprenørskap (STUD-ENT)

STUD-ENT er Innovasjon Norges nasjonale konkurransearena hvor studenter og ph.d.-kandidater i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine ideer. STUD-ENT er en praktisk læringsarena for studenter og ph.d.-kandidater som ønsker å bli entreprenører. 

Ved NMBU kan du få bistand i dette arbeidet på to måter:

  • Er du student kan du søke opptak til emnet TIN301 Idéutvikling og Idéverifisering. I dette kurset får du mulighet til å jobbe i et industrielt prosjekt hvor målet er å evaluere om et konsept er egnet for videre kommersialisering (mulighetsstudier, veiledning, samarbeidspartnere) og bygge opp egne team. Leveransen i faget vil kunne brukes som en søknad til STUD-ENT ordningen hvor et prosjekt får 1,0 MNOK for å realisere et prosjekt i form av en bedrift. 
  • Er du ph.d.-kandidat kan du ta kontakt med Ard Innovation ved å sende en e-post til post@ardinnovation.no. Du vil da få en kontaktperson som kan bistå med tilbakemeldinger og råd i søknadsskrivingen.

 

 

Published 28. august 2015 - 8:58 - Updated 4. mai 2022 - 16:59