Innovasjon
Student og entreprenørskap

Student og entreprenørskap

Det skjer en rekke aktiviteter knyttet til innovasjon og entreprenørskap for studenter ved NMBU. NMBU Technology Transfer har et strategisk ansvar for å fremme entreprenørskap blant NMBUs studenter i samarbeid med fagmiljøene.

Student og entreprenørskap

NMBU Technology Transfer gir råd og veiledning til studenter som har en forretningsidé eller konsept de ønsker å kommersialisere. Vi kan tilby:

  • Personlig og gruppevis veiledning i utvikling av ideen
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
  • Hjelp til å skaffe finansiering
  • Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse
  • Juridisk bistand og utarbeidelse av avtaler  

I tillegg finnes det diverse innovasjon og entreprenørskapstilbud ved NMBU:

Start NMBU
Start NMBU jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på NMBU. De arrangerer forretningsplankonkurransen Venture Cup og diverse innovasjonsarrangementer. Start samarbeider med NMBU TTO og har kontor i Innovasjonssenteret ved Campus Ås. Les mer.

Master i entreprenørskap og innovasjon
Handelshøyskolen ved NMBU har et eget masterstudie i entreprenørskap og innovasjon – For å ta med spørsmål ta kontakt med studieveileder Inger Lise Labugt eller faglig ansvarlig Elin Kubberød. Les mer.

Studentbedrift (IND220)
Studentbedrift er et program i regi av Ungt entreprenørskap, som skal gi studenter kunnskap om oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Målet er å gi praktisk trening i det å starte og drive bedrift, basert på en egen forretningsidé. Kurset er åpent for alle studenter ved NMBU og ligger under Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT). Kurset har oppstart i høstparallellen og går over 2 semester. Kurset gir totalt 10 studiepoeng. Les mer.

Idé og forretningsutvikling (BUS 271)
Handelshøgskolen ved NMBU har en rekke kurstilbud til studenter i entreprenørskap, blant annet Idé og forretningsutvikling BUS 271. Kurset har som mål å gi studenter grunnleggende innsikt i hvordan utvikle de forretningsmessige og strategiske aspekter ved en forretningsidé slik at den kan skape verdi for en kunde i et relevant marked. Kurset gir 5 studiepoeng og går i vårparallellen. Les mer.

Gründerskolen
Gründerskolen er et studieprogram på sommeren hvor du lærer om entreprenørskap gjennom undervisning og et 10 ukers internship i utlandet. Studieprogrammet gir 30 studiepoeng på masternivå og du kan søke når du har 120 sp av en bachelorgrad. Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge og programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. 
Les mer.

Oppmeldingsfrist til Gründerskolen 2016 er 15. september 2015.

Se www.grunderskolen.no for mer informasjon.

Foto
Gründerskolen
Published 28. august 2015 - 8:58 - Updated 17. mars 2016 - 7:27