Student og entreprenørskap

ARD Innovation AS

ARD Innovation AS er NMBU teknologioverføringskontor og tilby rådgivning og tjenester:

  • Personlig og gruppevis veiledning i utvikling av forskningsideer
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
  • Hjelp til å skaffe finansiering
  • Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse
  • Hjelp med tjenesteinnovasjon

Les mer her.

EikLab - senter for studentinnovasjon

EikLab - senter for studentinnovasjon er lokalisert ved Fakultet for Realfag og teknologi og åpent for alle studenter ved NMBU.  EikLab arbeider med å øke arbeidsrelevansen blant studenter gjennom probemløsning med næringsliv og realisering av studenters ideer. Satsingsområdet til Eik Lab er aktiviteter innenfor teknologi, bærekraftig utvikling og nyskapning, hvor målet er for deltagerne å oppleve et kompetanseløft samtidig som de utvikler et mer entreprenørielt tankesett.

Les mer her.

Start NMBU

Start NMBU jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på NMBU. De arrangerer forretningsplankonkurransen Venture Cup og diverse innovasjonsarrangementer. Start NMBU samarbeider med ARD Innovation og har kontor i Innovasjonssenter Campus Ås.

Start NMBU har egen Facebookside.

Gründerskolen

Gründerskolen er et studieprogram på sommeren hvor du lærer om entreprenørskap gjennom undervisning og et 10 ukers internship i utlandet. Studieprogrammet gir 30 studiepoeng på masternivå og du kan søke når du har 120 sp av en bachelorgrad. Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge og programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

Les mer her.

Master i entreprenørskap og innovasjon

NMBU har et eget masterstudie i entreprenørskap og innovasjon. Les mer her.

NMBU tilbyr enkeltemner i innovasjon og entreprenørskap

 

 

 

Published 28. august 2015 - 8:58 - Updated 12. mars 2021 - 9:40