Innovasjon
Innovasjonsstrategi

NMBUs innovasjonsstrategi

NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag til innovasjon og verdiskaping for en bærekraftig samfunnsutvikling. Ved å gjøre dette ønsker NMBU å skape nye muligheter for sine studenter, ansatte, eksterne samarbeidspartnere og samfunnet som helhet.

Innovasjonsstrategi

NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt potensial og ideer som kan bidra til å skape arbeidsplasser, bedre tjenester og praksis blir utviklet til det beste for samfunnet.

Strategien har tre hovedinnsatsområder:  

  • Samarbeid med næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner
  • Innovasjons- og entreprenørskapskultur og utdanning
  • Nyskaping og kommersialisering

Last ned som PDF.

Published 26. august 2015 - 14:55 - Updated 29. mai 2018 - 10:04