Prosess

1. Idéspeiding
NMBU TTO jobber aktivt med innhenting av idéer på NMBU. Vårt mål er at alle ansatte ved NMBU skal vite om oss og kontakte oss når de har en idé de ønsker å diskutere. Hver høst arrangerer NMBU TTO en idé konkurranse for alle studenter og ansatte der man kan vinne premier for videreutvikling av idéen sin.

2. Vurdering
Når du sender din idé til NMBU TTO vurderer vi den enten alene eller i samarbeid med våre samarbeidspartnere; Inven2 og/eller Kjeller Innovasjon. Det som vektlegges er om ideen har et kommersielt potensial, om den kan rettighetsbeskyttelse og ikke minst om det står et team bak som har lyst til å jobbe med å utvikle ideen i en kommersiell retning. Vurderingen vil skje i samarbeid med deg og du vil få et svar av oss innen 2-3 måneder. Dersom vi velger å videreutvikle idéen deres i kommersiell retning etablerer vi et prosjekt, og allokerer ressurser til å jobbe med det.

3. Markedsanalyse
Når idéen er tatt opp som et prosjekt, vil vi legge en kommersiell strategi i form av et forretningskonsept hvor vi avdekker markedsbehovet og avklarer nødvendige tiltak for å bringe idéen fra et interessant forskningsresultat til produkt. Vi har i dette arbeidet en tett dialog med industri og næringsliv for å avdekke behov og kriterier for vellykket kommersialisering. Basert på den kommersielle strategien vil også en strategi for rettighetsbeskyttelse utformes.

4. Optimalisering og verifisering
Optimalisering av innledende forskningsresultater, verifisering av teknologi og marked er nødvendig for å bringe idéen fra et interessant forskningsresultat til produkt. Dette er en svært ressurskrevende fase som forutsetter finansiering. I tidlig fase kan NMBU TTO finansiere «proof of principle» studier i størrelsesorden 100 000 – 200 000 NOK. I denne fasen kan man i tillegg søke Norges Forskningsråd om et optimaliseringsprosjekt gjennom Biotek2021 programmet eller et verifiseringsprosjekt i FORNY programmet. NMBU TTO samarbeider med Kjeller Innovasjon om søknader til FORNY programmet. 

5. Realisering
Vårt mål er at din gode ide skal bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet og nå en sluttbruker som har behov for din løsning. Dette kan gjøres ved å lisensiere din idé til eksisterende næringsliv eller starte et nytt selskap med basis i idéen. Vi hjelper til i denne fasen og kobler gjerne på andre partnere som kan hjelpe til for at vi i fellesskap skal lykkes.

6. Selskapsutvikling
NMBU TTO følger tett opp de nystartede teknologiselskapene eller partnere man har inngått avtale med. Vårt mål er at selskapene skal være så selvstendige som mulige, at de skal ha frihet til å utvikle seg og lykkes med å hente inn kapital fra eksterne investorer. Inkubator Campus ÅS er en viktig samarbeidspartner i denne fasen. NMBU TTO arrangerer hvert år i desember en investordag for våre nyetablerte selskaper der man får mulighet til å presentere seg for forskjellige investormiljøer.

Published 23. september 2015 - 9:29 - Updated 23. september 2015 - 9:29