Kommersialiseringsprosess

ARD Innovasjon er samlokalisert med Inkubator Ås og Kjeller Innovasjon i Innovasjonssenteret i Sørhellinga. Sammen skal vi bistå forskere, studenter og bedrifter fra veien til idé til kommersialisering. 

Prosess

1. Idéspeiding
ARD Innovasjon jobber aktivt med innhenting av idéer på NMBU. Vårt mål er at alle ansatte ved NMBU skal vite om oss og kontakte oss når de har en idé de ønsker å diskutere. Hver høst arrangerer ARD innovasjon en idékonkurranse for alle studenter og ansatte der man kan vinne premier for videreutvikling av idéen sin.

2. Vurdering
Vurderingen vektlegger om ideen har et kommersielt potensial, om den kan rettighetsbeskyttes og ikke minst om det står et team bak som har lyst til å jobbe med å utvikle ideen i en kommersiell retning. Vurderingen vil skje i nært samarbeid med idéhaver. Dersom vi velger å videreutvikle idéen i kommersiell retning etableres et kommersialiseringsprosjekt.

3. Markedsanalyse
Når idéen er tatt opp som et prosjekt, vil vi sammen med idéhaver legge en kommersiell strategi i form av et forretningskonsept hvor vi avdekker markedsbehovet og avklarer nødvendige tiltak for å bringe idéen fra et interessant forskningsresultat til produkt. Vi har i dette arbeidet en tett dialog med industri og næringsliv for å avdekke behov og kriterier for vellykket kommersialisering. Basert på den kommersielle strategien vil også en strategi for rettighetsbeskyttelse utformes.

4. Optimalisering og verifisering
Optimalisering av innledende forskningsresultater, verifisering av teknologi og marked er nødvendig for å bringe idéen fra et interessant forskningsresultat til produkt. Dette er en svært ressurskrevende fase som forutsetter finansiering. I denne fasen kan ARD Innovasjon søke Norges Forskningsråd om et optimaliseringspmidler eller et verifiseringsmidler gjennom FORNY-programmet.

5. Realisering
Vårt mål er at din gode ide skal bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet og nå en sluttbruker som har behov for din løsning. Dette kan gjøres ved å lisensiere din idé til eksisterende næringsliv eller starte et nytt selskap med basis i idéen. Vi hjelper til i denne fasen og kobler gjerne på andre partnere som kan hjelpe til for at vi i fellesskap skal lykkes.

6. Selskapsutvikling
ARD Innovasjon følger tett opp de nystartede teknologiselskapene eller partnere man har inngått avtale med. Vårt mål er at selskapene skal være så selvstendige som mulige, at de skal ha frihet til å utvikle seg og lykkes med å hente inn kapital fra eksterne investorer. Inkubator Campus ÅS er en viktig samarbeidspartner i denne fasen. ARD Innovasjon arrangerer hvert år en investordag for våre nyetablerte selskaper der man får mulighet til å presentere seg for forskjellige investormiljøer.

Published 31. oktober 2016 - 18:00 - Updated 13. desember 2017 - 13:31