Portefølje

Selskaper som er etablert med basis i forskning eller utdanning fra NMBU.

Portefølje

Portefølje

Zendera AS

Zendera AS spesialiserer seg innen ordrehåndtering i logistikkbransjen. Selskapet utvikler systemer for å optimalisere “jobben” som både kunden og transportøren gjør for å få fraktet en vare fra A til B. Den første løsningen fokuserer på budbiler i store norske byer. Zendera ble startet av studenter ved NMBU høsten 2016. I oppstarten har både NMBU TTO og Inkubator Ås vært behjelpelige med rådføring. Besøk nettside.

Meshcrafts AS

Meshcrafts AS er et norsk start-up selskap som spesialiserer seg på innovative betalingsløsninger for energi til elbiler (EVs). Selskapet ble startet som studentbedrift ved NMBU og selskapet har sitt hovedkontor I Ås og med plass i Startup Lab i Oslo og forskning og utvikling i Moss. Besøk nettside.

Keep-it Technologies AS
Keep-it Technologies er et teknologiselskap med utspring fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Keep it jobber hovedsakelig med produksjon, forskning og utvikling av holdbarhetsindikatoren Keep-it, som viser riktigere holdbarhet for temperaturfølsomme produkter som næringsmidler, medisiner og kjemikalier. Keep-it måler tid og temperatur fra produksjon til pakkene åpnes, og viser derfor holdbarheten til matvarer og medisiner på en bedre måte enn en statisk datostempling. Besøk nettside.

BioCHOS AS
BioCHOS AS utvikler miljøvennlige soppmidler til bruk på planter i jordbruket. Selskapet ble etablert I 2013 av forskeren ved Norges miljø- og biovitenskaplig universitet. Produktet er basert på kitoologosakkarider som blir laget ved hjelp av kontrollert enzymatisk nedbrytning av kitosan/kitin fra reke eller krabbeskall. Besøk nettside.

Bioprotein AS / Calysta Nutrition 
BioProtein AS ble etablert av IRIS Forskningsinvest, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet og Stiftelsen universitetsforskning Bergen. Selskapet ble i 2014 slått sammen med det amerikanske selskapet Calysta Inc, og heter i dag Calysta Nutrition. Calysta’s proprietære teknologi, som ble utviklet av Bioprotein AS, gir en dokumentert, skalerbar løsning som benytter fermentering av naturgass til produksjon av protein med fôr kvalitet og med høy ernæringsmessig verdi. Besøk nettside.

Previwo AS
Previwo AS ble etablert i 2013 og utvikler vaksiner mot vintersår og relaterte sykdommer hos laks. Ideen til vaksinen og forskningen som selskapet er basert på kommer fra Norges miljø- og biovitenskaplig universitet (NMBU/Veterinærhøyskolen). Besøk nettside.


Kommersialisering prosjekter med basis i forskning fra NMBU

Liquid Array Diagnostics
Liquid Array Diagnostic er et FORNY prosjekt som jobber med utvikling av teknologi for høyvolum screening av genmarkører. Metoden kan bidra til å effektivisere foredlingen av planter, fisk og dyr. Ideen og forskningen kommer fra: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Hedmark. Kjeller innovasjon er prosjektleder for FORNY prosjektet.

Environmental friendly product for disinfection of soil infected by potato cyst nematodes
Målet med dette BIOTEK2021 optimaliseringsprosjektet er å vise at miljøvennlige kjemiske substanser syntetisert på NMBU kan stimulere klekking av både gul og hvit potetsystenematoder i jordforsøk i drivhus. Dersom vi lykkes med dette prosjektet, kan de kjemiske substansene benyttes som aktive ingrediens i et platebeskyttelses produkt for å fjerne potetcystnematoder fra infisert jord.

Published 23. september 2015 - 9:18 - Updated 29. juni 2017 - 12:19