Meld inn idé

Mener du at du har en idé til en ny oppfinnelse, og er ansatt ved NMBU ta kontakt! Vi er alltid ivrige etter å høre om spennende forskningsresultater og gode ideer vi kan utvikle sammen med deg. 

Meld inn idé

I noen tilfeller er det viktig å komme raskt i gang med å vurdere om ideen din er patenterbar. I slike tilfeller oppmuntrer vi deg til å fylle ut en DOFI (disclosure of invention form) og sende til oss.  Før du fyller ut og sender inn skjemaet må du gjerne komme innom oss i Innovasjonssenteret i Høgskoleveien 12 (Sørhellinga) for å diskutere prosjektet.

Last ned DOFI-skjema

Dersom NMBU TTO vurder at vi ønsker å patentsøke oppfinnelsen vil vi betale for utgiftene forbundet med utarbeidelse og innlevering av patentsøknad. Det formelle eierskapet til overføres i de fleste tilfeller til NMBU, men du som oppfinner vil få en godtgjøring dersom patentet i fremtiden gir inntekter. Dette er beskrevet i «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU”.

Dersom du ikke ønsker å samarbeide med NMBU TTO om patentering og kommersialisering av ideen din, kan du få rett til å utnytte oppfinnelsen selv. Dette må i så fall avtales skriftlig og avtalen vil inneholde en beskrivelse av hvordan fremtidige inntekter skal deles med universitetet. Utgangspunktet i arbeidstakeroppfinnelsesloven er at ansatte har en plikt om å melde i fra om oppfinnelser som gjøres i forbindelse med arbeidet. NMBU har rett til å overta oppfinnelser og plikt til å godtgjøre oppfinnere.

Ta kontakt med Jens Kristian Rostad for spørsmål.

Published 23. september 2015 - 9:07 - Updated 7. oktober 2016 - 13:22