Meld inn idé

Mener du at du har en idé til en ny oppfinnelse, og er ansatt ved NMBU ta kontakt! Vi er alltid ivrige etter å høre om spennende forskningsresultater og gode ideer vi kan utvikle sammen med deg. 

Meld inn idé

Det er viktig å komme i dialog så tidlig som mulig for å vurdere om ideen er patenterbar. Fyll ut utkast til DOFI (disclosure of invention form) og send til oss som et grunnlag for et møte. Vi kan da bistå med endelig utfylling av skjemaet slik at vi får tilstrekkelig informasjon for en patenterbarhetsvurdering. Du kan også komme innom oss i Innovasjonssenteret i Høgskoleveien 12 (Sørhellinga) for å diskutere prosjektet før du sender inn noe skriftlig. 

Dersom ARD innovasjon vurderer at vi ønsker å patentsøke oppfinnelsen vil vi betale for utgiftene forbundet med utarbeidelse og innlevering av patentsøknad. Det formelle eierskapet til overføres i de fleste tilfeller til NMBU, men du som oppfinner vil få en godtgjøring dersom patentet i fremtiden gir inntekter. Dette er beskrevet i «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU”.

Dersom du ikke ønsker å samarbeide med ARD innovasjon om patentering og kommersialisering av ideen din, kan du få rett til å utnytte oppfinnelsen selv. Dette må i så fall avtales skriftlig og avtalen vil inneholde en beskrivelse av hvordan fremtidige inntekter skal deles med universitetet. Utgangspunktet i arbeidstakeroppfinnelsesloven er at ansatte har en plikt om å melde i fra om oppfinnelser som gjøres i forbindelse med arbeidet. NMBU har rett til å overta oppfinnelser og plikt til å godtgjøre oppfinnere.

Published 23. september 2015 - 9:07 - Updated 13. desember 2017 - 13:28