Innovasjon
ARD Innovasjon

ARD Innovation AS

ARD Innovation AS (tidligere NMBU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode. For å lykkes med dette skal vi hjelpe studenter, stipendiater og forskere på NMBU som ønsker å utvikle en idé.

ARD Innovasjon

Vi starter prosessen med et kort møte hvor du forteller litt om ideen din og deg selv. Deretter setter vi opp en liten plan sammen for videre utvikling. Enkelte av prosjektene vi arbeider med er forskningstunge og har lang vei frem til markedet. I slike tilfeller er det viktig å koble inn eksterne samarbeidspartnere, søke finansiering og vurdere de immaterielle rettighetene. 

Andre prosjekter er mindre komplekse og har kortere vei til markedet. I slike tilfeller jobber vi sammen om utvikling av forretningsmodellen, definerer kunder og behov. Finansiering er også sentralt, hvor blant annet Innovasjon Norges etablerertilskudd kan være relevant. Vi kan bistå i søknadsprosessen. 

Universitetsstyret har vedtatt egne retningslinjer for kommersialiserbare forskningsresultater, som blant annet innebærer meldeplikt for forskere.

Vi tilbyr: 

  • Veiledning i utvikling av ideen
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
  • Hjelp til å skaffe finansiering (Forskningsrådets verifiseringsmidler, FORNY2020, Innovasjon Norge)
  • Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse
  • Juridisk bistand og utarbeidelse av avtaler

Besøk vår:

Aktivitetene i NMBU Technology Transfer Office (TTO) er i 2017 overført til ARD Innovation AS, men det vil fremdeles være tett samarbeide med avdeling for NMBU's Forskning, Innovasjon og eksternt samarbeid og NIBIO's innovasjonsteam.

Published 26. august 2015 - 14:15 - Updated 22. mai 2018 - 15:08