NMBU Technology Transfer

NMBU Technology Transfer (NMBU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode. For å lykkes med dette skal vi hjelpe studenter, stipendiater og forskere på NMBU som ønsker å utvikle en idé.

NMBU TTO

Vi starter prosessen med et kort møte hvor du forteller litt om ideen din og deg selv. Deretter setter vi opp en liten plan sammen for videre utvikling. Enkelte av prosjektene vi arbeider med er forskningstunge og har lang vei frem til markedet. I slike tilfeller er det viktig å koble inn eksterne samarbeidspartnere, søke finansiering og vurdere de immaterielle rettighetene. 

Andre prosjekter er mindre komplekse og har kortere vei til markedet. I slike tilfeller jobber vi sammen om utvikling av forretningsmodellen, definerer kunder og behov. Finansiering er også sentralt, hvor blant annet Innovasjon Norges etablerertilskudd kan være relevant. Vi kan bistå i søknadsprosessen. 

Vi tilbyr: 

  • Veiledning i utvikling av ideen
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
  • Hjelp til å skaffe finansiering
  • Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse
  • Juridisk bistand og utarbeidelse av avtaler

Besøk vår:

NMBU Technology Transfer Office (TTO) er en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved NMBU.

Published 26. august 2015 - 14:15 - Updated 17. mars 2016 - 17:08