Innovasjon
Medarbeidere

Medarbeidere

Medarbeidere

NMBU Technology Transfer (NMBU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.

For å lykkes med dette skal vi hjelpe studenter, stipendiater og forskere på NMBU som ønsker å utvikle en idé. Vårt team består av:

tbd

Medarbeider på NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

tbd

Medarbeider på NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

tbd

Medarbeider på NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

Published 29. september 2016 - 15:08 - Updated 3. juli 2017 - 8:12